Barion Pixel

A termék sikefresen a kosárba került!

Kosár megtekintése Vásárlás folytatása

Debreceni üzlet Nyíregyházi üzlet
rozsdaoldó

RO 55 Rozsdaoldó és átalakító (0.5 l)

Online ár: 1 050 Ft
Kiszerelés: 2100 Ft/l

Mennyibe kerül a szállítása?
Házhoz szállítás esetén (5 kg-ig)
Előre fizetés esetén1 990 Ft
Helyszinen fizetetés esetén2 205 Ft
Személyes átvétel
Nyíregyháza (Bethlen G. utca 47.)Ingyenes
Debrecen (Nyíl utca 30.)Ingyenes
A termék súlya:0.5 kg
Mikor vehetem át? 1-3 munkanap!

 • kedvező ár
 • ecsetelhető
 • gyors

RO-55 rozsdaoldó és átalakító tulajdonsággal rendelkezik Foszforsav alapú készítmény, amely kationos felületaktív anyagokat tartalmaz.

Leírás

RO-55 rozsdaoldó és átalakító tulajdonsággal rendelkezik Foszforsav alapú készítmény, amely kationos felületaktív anyagokat tartalmaz.

A fémfelületeket zsírtalanítja, rozsdátlanitja, tisztítja, és passzívál. Acél és öntöttvas felületekről hatékonyan eltávolítja rozsdát. Alkalmassá teszi a kezelt felületet különböző védőrétegekkel, így gyantákkal, festékekkel történő bevonására.

Alkalmazási terület:

Hatékony termék az acél és öntöttvas felületekről a rozsda eltávolítására.

 • rozsdátlanít
 • tisztít
 • zsírtalanít
 • passzivál

egy műveletben anélkül, hogy a felületet roncsolná. Az RO-55 kémiai reakció folytán a rozsdát oldja és vasfoszfáttá alakítja át. A keletkezett vasfoszfát védi a tárgyakat a további rozsdásodástól. A passziválás függ:

 • a hőmérséklettől,
 • a passzivált anyagtól.

Ajánlás a rozsda eltávolítására:

 • TÁRGYAK FÜRÖSZTÉSÉVEL
 • ECSETELÉSES ELJÁRÁSSAL.

FÜRDŐ HASZNÁLATÁVAL: A rozsdátlanításra szolgáló tartály anyaga lehet: műanyag, üveg, rozsdálló acél. A tartály magasságát úgy kell megválasztani, hogy a bemártott tárgyakat a folyadék ellepje. Ügyelni kell arra, hogy a tárgyak ne feküdjenek a tartály alsó felületére. Fürdőben történő rozsdátlanítás esetén gondoskodni kell a helység megfelelő szellőztetéséről. Célszerű a peremelszívás alkalmazása. Gyakorlati tapasztalatok alapján a kezelési időt a tárgyakon lévő rozsda vastagsága, a tárgyak szennyezettsége, illetve a fürdő hőmérséklete szabja meg. Fürdő előtt célszerű a leveles, vagy vastag rozsda mechanikai úton történő eltávolítása. Ezzel a fürdő hatékonyságát tudjuk javítani.

A fürdő ideális hőmérseklete a szobahőmérséklet, kismértékű emelése gyorsítja a rozsdátlanítás folyamatát. A folyadékszint csökkenésekor a pótlásról gondoskodni kell. A tartály és rozsdátlanítandó anyag mérete miatt szükség lehet a RO-55 termék hígítására. A két, háromszori hígítás lehetséges, de ezzel együtt jár  a rozsdátlanítási idő hosszabbodása, illetve hatékonyság csökkenése.  Fürdő kimerülése után az oldatot semlegesíteni kell!

ECSETELÉSSEL: Nagy felületű tárgyaknál, berendezéseknél, ahol a tárgyak rozsdátlanítását fürdőben nem tudjuk elvégezni, alkalmazzuk az ecseteléses eljárást. Első lépésben itt is a vastag, illetve a leveles rozsdát mechanikai úton célszerű eltávolítani, majd a rozsdátlanítási folyamatot ecseteléssel végezzük. Ecseteléskor a felület ne száradjon meg, a müveletet többször ismételjük meg mindaddig, amíg a rozsdátlanított felület alatt a tiszta fémfelület látható nem lesz. A felület megszáradása után azon acélszürke, illetve fehér bevonat, foszfát keletkezik. Amennyiben a munkadarab festésre kerül, úgy célszerű a fehér bevonatot száraz ruhával, vagy egyéb eszközzel eltávolítani, ez utóbbira történő festés esetén a festett felület matt lesz.A felületen maradt  rozsdaoldó oldatot vizes tisztítással távolitsuk el.

KIEGÉSZÍTÉS: Az RO-55 kitűnő vízkőoldó tulajdonságságokkal is rendelkezik, és a betonnal szennyezett munkadarabokat is tisztítja. Mindkét esetben a tisztítandó felületekre bőségesen vigyünk fel RO-55 anyagot, hagyjuk beivódni, majd ennek megtörténte után a vízkő, illetve beton szennyeződés – valamilyen mechanikai eszközzel – könnyen eltávolítható lesz. Ezt mindaddig ismételjük, amíg a tiszta fémfelülethez nem érünk. Így vízkőtelenítéssel egyidejűleg a kezelendő felület egy átmeneti védőréteget is kap.

VIGYÁZAT! A termék a gépkocsiknál a fényezett felületek elszíneződését okozhatja, ezért a rozsdátlanítást a sérült felületen ecsettel óvatosan kell elvégezni, úgy hogy az anyag fényezett felületre ne kerülhessen. A rozsdátlanítás után a felületet szárazra töröljük, gondoskodva a maradék rozsdaoldó öblítéssel történ eltávolításáról, a felületet  zsírral  célszerű bevonni. Ha festeni kívánjuk, akkor a zsír helyett a felületet száradása után alapozó festékkel látjuk el. Zománcozott felületeknél (pl. fürdőkád, mosogató)  elszíneződését okozhatja.

FIGYELEM! Szórással a készítményt felhordani TILOS! Más anyaggal – víz kivételével – nem hígítható, nem keverhető! Zárt térben történő munkavégzéskor megfelelő hatásfokú szellőzést kell biztosítani. Munkavégzés közben használjon védőszemüveget és védőkesztyűt. A munka befejezése után alapos kézmosás szükséges.

Veszélyességi besorolás1272/2008/EK szerint:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. • P102 Gyermekektől elzárva tartandó. • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználata kötelező. • P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezettruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. • P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. • P501 A tartalom/edényelhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék.

További információk

Tömeg 0.5 kg
Kiszerelés

, ,